In de Stelt-Zuid is begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Om het gebied bouwrijp te maken én de dijk te verzwaren is er veel zand nodig. Vanaf maandag 25 februari wordt begonnen met het ophogen van de Stelt-Zuid. Hiervoor wordt in totaal circa 70.000 m3 zand aangevoerd. De gemeente Nijmegen is hierover in goed overleg met de bewoners van Lent.

Het zand wordt aangevoerd via de Waal en wordt daar overgeladen in zandwagens. Die wagens rijden via de Prins Mauritssingel – Vrouwe Udasingel – Turennesingel naar de Stelt-Zuid. De lege vrachtwagens rijden via de opgang naar de verlengde Waalbrug naar de Prins Mauritssingel en bij voorkeur via de Graaf Alardsingel terug naar de loswal. Naar verwachting zal het zandtransport ongeveer tien weken duren.

De rijtijden voor het zandtransport zijn van 6:00 tot 17:00 uur. Er wordt niet gereden op momenten dat er veel basisschoolkinderen op de weg zijn. Tussen 8:15 en 8:45 en tussen 14:00 en 15:00 mag er niet met zand gereden worden. Er zijn de nodige maatregelen getroffen om alles in goede banen de leiden.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met het Wooninformatiecentrum Waalsprong, bereikbaar op dinsdag tot en met donderdag: 13.00 – 17.00 uur, op vrijdag: 10.00 – 17.00 uur en zaterdag: 10.00 – 13.00 uur op telefoonnummer 024-329 8701 of per e-mail.