De boomgaard, die het hart van het plan de Stelt-Zuid vormt, spreekt veel mensen aan. Het is de bedoeling, dat bewoners van de Stelt-Zuid een belangrijke rol krijgen in het beheer en onderhoud van deze boomgaard.

Genieten
De boomgaard is straks voor iedereen toegankelijk. Als bewoner aan de boomgaard kan je optimaal gebruik maken deze unieke woonomgeving. Stel je voor hoe je kinderen spelen tussen de bomen, of hoe je straks samen met vrienden geniet van een warme lente-avond onder de bloesem, genietend van een hapje en drankje? De boomgaard wordt een verlengstuk van je woning en je terras. En wat denk je van een gezellige buurt-bbq?

Handen uit de mouwen
Maar de boomgaard vergt ook onderhoud. Bewoners zijn straks gezamenlijk verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud. Snoeien op verschillende momenten in het jaar, onderhoud van het groen bij de woningen, en natuurlijk oogsten zodra de vruchten rijp zijn. Het is maar een greep uit de werkzaamheden die moeten gebeuren. Samen de handen uit de mouwen, en natuurlijk ook samen genieten!

Een plan uitwerken
Bij de uitwerking van de plannen wordt een basisplan opgesteld voor de boomgaard. Daarbij wordt gekeken naar technische haalbaarheid maar bijvoorbeeld ook naar onderhoudsaspecten. Voordat het plan definitief wordt uitgewerkt voor aanleg, willen we graag met de toekomstige bewoners in overleg. Zodra er kopers en huurders bekend zijn, wordt dat overleg gestart. Dan wordt bekeken hoe de definitieve inrichting wordt. Deels hangt de inrichting af, van hoe actief u als bewoner meedoet aan het onderhoud. Daarom zoeken we al in een vroeg stadium mensen die mee willen denken over het plan, maar ook mensen die straks de handen uit de mouwen willen steken. Waar dat nodig is, zorgt de gemeente natuurlijk voor de nodige begeleiding of expertise. Hoeveel en hoe bewoners van de boomgaard bijdragen aan het onderhoud wordt uiteindelijk vastgelegd in een beheerovereenkomst.

 

Lees hier de brochure ‘Samen genieten, werken, vieren’ over wat er van jou verwacht wordt als bewoner van de Stelt-Zuid.