In de Stelt-Zuid woon je letterlijk in het landschap. Je ervaart rust, ruimte en je loopt voor je ontspanning vanuit je woning zo het landschap in. Dat levert een plus op voor jou én je medebewoners, mede omdat je samen met hen de mate van onderhoud mag bepalen en uitvoeren. 

Groen speelt een belangrijke rol in de Stelt-Zuid. De gemeente doet graag een beroep op de bewoners om samen te zorgen voor dit bijzondere stukje Waalsprong. Bewoners zijn van harte welkom om mee te denken en initiatief te nemen.

Idee is dat bewoners het groen rondom de woning aan de boomgaard en aan de dijk zelf beheren en onderhouden. Liefst met zo veel mogelijk bewoners. Voordat je als bewoners besluit zelf het beheer en onderhoud in je woonomgeving gezamenlijk op je te nemen, moet je weten waar je ja op zegt. De gemeente zorgt hierbij voor advies en ondersteuning. Robert Tannemaat wil bewoners helpen en begeleiden naar het gezamenlijke beheer en onderhoud van het groen in de openbare ruimte, de boomgaard in het bijzonder.

Kies je voor het zelf onderhouden van de boomgaard en het andere groen. Dan steek je, op gezette tijden, de handen uit de mouwen. Bij te weinig belangstelling vanuit de buurt pleegt de gemeente het hoognodige onderhoud. Dat is voldoende en functioneel. Het zelf ‘meedoen in het groen’ levert een fraaier, wat strakker resultaat op.

Natuurinclusief bouwen
Naast het groen, is er ook aan de dieren gedacht. Onder de noemen ‘natuurinclusief bouwen’ krijgen woningen verschillende voorzieningen die bijdragen aan het behoud en stimuleren van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in het bijzonder. Ook andere beschermde diersoorten zoals de buizerd, roek, rugstreeppad, grote modderkruiper en poelkikker hebben hun oorsprong in Nijmegen-Noord. Dat blijft ook zo. Mede dankzij de terugkeer van sloten, boomgaarden en knotwilgen.

Lees hier de brochure ‘Samen meedoen in het groen’ over de bijzondere woonomgeving van de Stelt-Zuid.