Eerder berichtten we al dat de bouw van de gymzaal ‘De Stelt’ eind juni zou starten. In verband met de afhandeling van inspraakprocedures is de start bouw uitgesteld naar eind september/begin oktober.

Gymzaal ‘De Stelt’

Tijdens de ontwerpfase van de gymzaal, heeft architect LoD-architecten, rekening gehouden met de bijzondere planfilosofie van de Stelt-Zuid. Zo heeft het gebouw een groen dak dat aan een boerderij doet denken. Daarnaast komen er klimplanten tegen de gevel. Vooralsnog staat de oplevering van de gymzaal gepland op juni 2021.

Natuurinclusief bouwen
Woningbouwontwikkelaars moeten vanaf 2020 natuurinclusief bouwen. Dat betekent dat nieuwbouw verschillende voorzieningen krijgt die bijdragen aan het behoud en stimuleren van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. De bouwende partijen in de Stelt-Zuid, en zo ook de ontwikkeling van de gymzaal, lopen vooruit op deze verplichting door alle ontwerpen al eerder ‘natuurinclusief’ in te richten. Gymzaal ‘De Stelt’ wordt voorzien van groen dak, maar ook wordt er extra rekening gehouden met de natuur. Er komt bijvoorbeeld een bug-inn: een bijenhotel. Maar ook aan gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen is gedacht. Voor hen worden kastjes ingebouwd.

Basisschool De Verbinding
De gymzaal wordt straks onder andere gebruikt door basisschool De Verbinding, die ook in het oostelijk deel van de Stelt een plek krijgt. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de uitwerking van het schoolgebouw: we hopen in het najaar meer te kunnen vertellen over de start bouw en verwachte oplevering van de school.