Met gymzaal De Stelt en kindcentrum De Verbinding herbergt de Stelt-Zuid straks twee gebouwen die van de allerlaatste gemakken zijn voorzien. Maar er is meer om blij van te worden: met hun duurzame voorzieningen en natuurinclusieve elementen sluiten beide panden perfect aan op het idee van wonen, werken en recreëren in een groene omgeving.

Die aandacht voor duurzaamheid, juist in de Stelt-Zuid, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zo nodigt de bijzondere planfilosofie van het gebied architecten uit om in hun ontwerpen aan te sluiten op het bestaande landschap. Verder zijn woningbouwontwikkelaars in de Waalsprong sinds 2020 verplicht om natuurinclusief te bouwen, waarbij ze voorzieningen in nieuwbouw moeten aanbrengen voor het behoud en stimuleren van lokale, veelal gevleugelde dierpopulaties.

Ruimte voor natuur
Bij de ontwikkeling van gymzaal De Stelt lopen bouwende partijen met hun in 2019 gepresenteerde plannen zelfs vooruit op de verplichting van het natuurinclusief bouwen. In het ontwerp zijn onder meer een groen dak en ‘gevelklimmers’ meegenomen. Verder is er in de muren en onder het dak ruimte gereserveerd voor speciale nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en dwergvleermuizen. En heel leuk: bij de ‘gymzaal met de boerderijachtige uitstraling’ komt ook een bijenhotel.

90 zonnepanelen
Ook bij de invulling van het definitieve bouwontwerp van De Verbinding hebben deelnemende partijen, waaronder de gemeente en het schoolbestuur, geprobeerd om hun duurzaamheidsambities binnen de financiële mogelijkheden maximaal vorm te geven. En dat zie je op verschillende manieren terug. Het pand biedt straks plaats aan 90 zonnepanelen, terwijl een ander deel van het dak wordt voorzien van mossedum. Net als de gymzaal krijgt ook het kindcentrum straks ingebouwde nestkasten voor huismussen, gierzwaluwen en dwergvleermuizen, terwijl het inpassen van deze voorzieningen op het moment van ontwerpen nog niet verplicht was.

Kindcentrum De Verbinding Beeld: B2 architecten

Een dikke 8.0
Dat het alle betrokkenen echt menens is, blijkt ook uit de aanvraag van de omgevingsvergunning. Waar het pand wettelijk moet voldoen aan alle regels van het geldende Bouwbesluit, is het gebouw ontwikkeld en ontworpen op basis van de nieuwe energiekwaliteitseisen die officieel pas per 1 januari 2021 ingaan. Het gebouwontwerp scoort dan ook geen 6.5/7.0 gemiddeld op de gebieden ‘energie’, ‘milieu’, ‘gezondheid’, ‘gebruikskwaliteit’ en ‘toekomstwaarde’, wat op basis van het Bouwbesluit heel normaal is, maar een dikke 8.0. En dat is best wel iets om trots op te zijn.

Planning
Verloopt alles volgens planning, dan opent De Verbinding eind 2021 de deuren van het nieuwe gebouw. Kinderen kunnen dan gaan sporten in de naastgelegen gymzaal De Stelt, waarvan de oplevering is gepland in juni 2021.