Bouwbord Basisschool de Verbinding

Op maandag 22 maart startte de bouw van een nieuw Kindcentrum in de Waalsprong: het gaat onderdak bieden aan basisschool De Verbinding, gecombineerd met een locatie van KION.

Nijmegen-Noord groeit. En bij de groei van het aantal woningen hoort ook dat kinderen in de nieuwe wijken een nieuwe plek moeten kunnen vinden op een basisschool en op de kinderopvang. De Verbinding sprong daar al eerder op in: terwijl de plannen voor een nieuw gebouw nog moesten worden uitgewerkt, startten zij al op een tijdelijke locatie aan de Barbarossastraat in Lent. Maar vanaf nu is er toch écht begonnen aan de bouw van de nieuwe school in combinatie met kinderopvang. Het nieuwe kindcluster krijgt een plek in de Stelt-Zuid.

Onthulling

Op 22 maart werd onder toeziend oog van een beperkt gezelschap van schoolbestuur Conexus, de locatiemanager van Kion, de directrice van de school op de bouwlocatie de plannen voor het nieuwe gebouw onthuld. Ze kreeg daarbij hulp van enkele toekomstige gebruikertjes van het Kindcentrum: Wouter en Cato.

Schooljaar 21-22

Kindcentrum de Verbinding ligt op een unieke plek aan de dijk, en daar is in het ontwerp en gebruik optimaal gebruik van gemaakt. Er is dan ook veelvuldig overleg geweest tussen de architect, stedenbouw, landschap en het Ruimtelijk Kwaliteitsteam van de Waalsprong om dit te bewerkstelligen. Verwachting is, dat in de loop van het schooljaar 21-22 de deuren voor de leerlingen open kunnen gaan. Nu heeft de school nog circa 180 leerlingen, straks kan de school doorgroeien naar 400 leerlingen.

Gymzaal

Naast de school wordt ook gewerkt aan een gymzaal; de bouw daarvan is al bijna klaar; deze kan naar alle verwachting na de zomervakantie in gebruik genomen worden. Er is – naast het gebruik door de school – ook mogelijkheid voor bijvoorbeeld Nijmeegse sportverenigingen om de ruimte te gebruiken.

Gevarieerd aanbod

Het onderwijsaanbod in de Waalsprong is groot én gevarieerd: het gebied kent inmiddels maar liefst 7 basisscholen van diverse signatuur en onderwijsmethoden. Daarnaast biedt De Windroos speciaal onderwijs en is er een middelbare school aanwezig. Klik hier voor meer informatie.