Direct grenzend aan de Stelt-Zuid wordt de nieuwe woonbuurt de Stelt-Oost ontwikkeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 april 2021 besloten het ontwerpbestemmingsplan van dit plangebied vrij te geven voor ter visie legging.

Het relatief kleine ontwikkelingsgebied ligt aan de Bemmelsedijk en grenst direct aan het Rivierpark. De toekomstige bewoners komen te wonen in een prachtige omgeving, met alle voorzieningen in de buurt. Volgens het ontwerpbestemmingsplan kunnen er maximaal 50 woningen gerealiseerd worden. De Stelt-Oost wordt een mix van appartementen en grondgebonden woningen waaronder dijkwoningen.

Informatieavond
Voor geïnteresseerden wordt er medio mei een online informatieavond georganiseerd waarin de plannen en het ontwerpbestemmingsplan voor de Stelt-Oost verder worden toegelicht. Omwonenden ontvangen binnenkort per post een uitnodiging voor deze avond. Meer informatie over de informatieavond is binnenkort te vinden op deze website.

Het bestemmingsplan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Stelt-Oost ligt van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 ter visie bij de Informatiebalie in de Stadswinkel (Marïenburg 30, Nijmegen). Tijdens deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Door de coronamaatregelen is het Waalsprong Informatiecentrum in Hof van Holland tijdelijk gesloten en kunt u de stukken daar helaas niet inzien. Het digitale bestemmingsplan is vanaf woensdag 28 april 2021 te raadplegen op de landelijke website ruimtelijke plannen.