Gevel appartementencomplex Lents Buiten

In de Stelt-Zuid wordt natuurinclusief gebouwd. Dat betekent onder andere dat in de woningen – en ook in de school en gymzaal die worden gebouwd – nestvoorzieningen komen voor beschermde diersoorten. In de appartementencomplexen van Lents Buiten zijn bijvoorbeeld nestkasten in de gevel gebouwd voor gierzwaluwen. Op woensdag 21 juli stond wethouder Vergunst op de steiger om de gaten uit te boren voor die nestkasten.

Op een stralend zonnige dag stond de wethouder samen met een aantal toekomstige bewoners op de bovenste verdieping van het appartementencomplex van Lents Buiten. Onder begeleiding van uitvoerder Frank van bouwbedrijf Van Grunsven werd in eerste instantie voorzichtig de steiger betreden. Toch werd al gauw genoten van het uitzicht op het hoge water in de Waal, de stuwwal en de stad Nijmegen.

Kieren en gaten

Tanja Martens, projectleider van Natuurinclusief Bouwen bij de gemeente Nijmegen, licht toe: ‘Van oorsprong hebben gebouwen overal kieren en gaten die mogelijkheid bieden om te nestelen. Bij modernere bouwtechnieken zijn de gevels vlakker en heb je dat niet meer. Daarom vragen we de ontwikkelaars om nestvoorzieningen aan te brengen in de gevels voor soorten als de gierzwaluw, zoals in dit appartementencomplex, maar ook voor bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis en huismus. Juist in steden hebben we veel aanknopingspunten om de biodiversiteit te vergroten. Zo is het bijvoorbeeld bij nieuwbouw heel belangrijk om het natuurlijk, biologische evenwicht te bewaken. Nijmegen is een groene gemeente, en dat vinden we dus heel belangrijk.’

 Biodiversiteit vergroten

Wethouder Noël Vergunst (Stedelijk Wonen) nam op de steiger de boor ter hand om een gat in de gevel te boren, dat toegang biedt naar een nestkast voor de gierzwaluw. Deze zijn overal in het complex in de gevel ingemetseld. Vergunst: ‘Ik vind het belangrijk om de natuur in de stad naar binnen te halen. Dus we bouwen hier op de plek waar vroeger weilanden waren, maar we vinden dat dat nog veel rijker kan worden. Door de verschillende manieren van natuurinclusief bouwen toe te passen, wordt de natuur nog veel diverser dan het vroeger was.’

Waardering

De toekomstige bewoners ontvingen uit handen van Noël Vergunst een boekje met wetenswaardigheden over de gierzwaluw. Zij waarderen de inspanningen van de gemeente en ontwikkelaar VanWonen om de biodiversiteit in hun woonomgeving te vergroten. Joost: ‘Met de bouw breek je eerst in op de natuur, en nu probeer je de harmonie met die natuur terug te krijgen. Dat lijkt me schitterend.’ Jan en Ria kijken straks vanuit hun appartement uit op een gevel met nestkasten en verheugen zich al op de komst van de gevleugelde medebewoners: ‘We hopen dat we straks goed zicht hebben op de nestkasten!’ Jasper en Merel wisten bij de koop van hun appartement niet dat er nestvoorzieningen worden aangebracht voor de gierzwaluw. ‘We boffen dat we hier kunnen zitten, midden in de natuur, dicht bij de stad, uitzicht op de dijk en het water. Het is heel belangrijk voor de biodiversiteit dat ze dit doen!’

Natuurinclusief bouwen in de Waalsprong

De gemeente Nijmegen neemt natuur structureel mee in de nieuwbouwplannen in de Waalsprong. Daardoor kunnen de beschermde diersoorten in het gebied zich in stand houden en mogelijk zelfs uitbreiden. Ook krijgen de nieuw te bouwen huizen ingebouwde nestruimten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit alles zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied. Dat draagt bij aan de leefbaarheid en natuurbeleving. Ontwikkelaars én bewoners spelen een belangrijke rol in de plannen. Meer weten? Via www.waalsprong.nl/stadsnatuur leest u meer over hoe we natuurinclusief bouwen organiseren in de Waalsprong.