In de wijk Stelt-Zuid zijn allerlei werkzaamheden gepland om deze wijk nog verder woonrijp te maken. Er wordt bijvoorbeeld nog heel veel groen toegevoegd. En bij kindcluster ‘De Verbinding’ en gymzaal De Stelt wordt de directe omgeving  ingericht, zodat een verkeersveilige route naar de school ontstaat. Er staan dus nog heel veel werkzaamheden op stapel. Maar hoe zit het met de planning daarvan?

In maart van dit jaar was het droog en zonnig, maar de maanden daarvoor zijn juist erg nat geweest. Dit heeft op enkele plekken voor wateroverlast gezorgd in de wijk Stelt-Zuid. Op dit moment worden daar de straten en het groen aangelegd. Daarmee is afvoer van regenwater beter geregeld en zal de wateroverlast afnemen. Ook het aanbrengen van de beplanting zal (vooral op termijn) ook zorgen voor een opname van regenwater.

De natte weeromstandigheden hebben ook invloed gehad op de planning voor het groen. De aanleg van beplanting is helaas minder ver dan was gehoopt. Op dit moment is het helaas onvermijdelijk dat een deel van de beplantingswerkzaamheden doorschuift naar het volgende plantseizoen (vanaf november dit jaar).

De woningbouw voor het project Steltse Dijkgaarden, van woningontwikkelaar BPD en uitgevoerd door aannemer De Vree en Sliepen heeft door verschillende omstandigheden vertraging opgelopen. Daarbij moet u denken aan aanlevering van bouwmateriaal uit Oost-Europa en de beschikbaarheid van personeel in verband met corona. De planning voor oplevering van de woningen is daardoor met enkele maanden bijgesteld. Omdat de woningen nog niet klaar zijn, kan ook dat deel van de wijk nog niet woonrijp worden gemaakt. De aannemer heeft hier flexibel op ingespeeld; waar dat nodig worden blokken later ingepland, en waar het kán, worden andere blokken naar voren gehaald.

Westelijke boomgaard Steltse Dijkgaarden
Ook in het project van woningontwikkelaar Heijmans, Steltse Dijkgaarden, kampt de aannemer met problemen bij het aanleveren van bouwmateriaal. Gevolg is, dat het westelijke deel van de boomgaard nog niet kan worden ingeplant; aanplant van bomen zo laat in het plantseizoen leidt tot teveel inboet (bomen die de aanplant niet overleven). Aanplant van bomen in dit deel van de boomgaard wordt dus in het volgend plantseizoen uitgevoerd (november 2022-april 2023). Het terrein wordt wel ingezaaid, en ook het bruggetje over de wadi wordt geplaatst; de werkzaamheden daarvoor zijn eind maart al begonnen.

Struinzone
Voordat de beplanting rondom de appartementen kan worden aangelegd, moest extra maatregelen worden getroffen in de ondergrond. De aangebrachte grond bleek van onvoldoende kwaliteit. Nadat de aannemer dit heeft hersteld, kan beplanting alsnog worden aangebracht.

Overige planning woonrijp maken
Door bovenstaande factoren heeft de inrichting van de wijk enkele weken vertraging opgelopen. Toch is de verwachting dat – met uitzondering van bovengenoemde delen – de werkzaamheden nog voor de bouwvak kunnen worden afgerond. Daar waar de woningbouw (in de komende maanden) gereed is, wordt de inrichting van de straat gerealiseerd.

School en gymzaal
Medio maart 2022 is kindcluster De Verbinding in gebruik genomen. Gymzaal De Stelt was vorig jaar al in gebruik. De directe omgeving van de school wordt nu ingericht, zodat een verkeersveilige route naar de school ontstaat:

  • De inrit naar school en de parkeerplaatsen worden aangelegd.
  • De fietsers kunnen vanaf de rotonde bijna direct rechtsaf via het fietspad naar de fietsenstalling van de school.
  • Er worden markeringen ‘school’ aangebracht, om verkeer te wijzen op kwetsbare verkeersdeelnemers.
  • Op de Steltsestraat wordt een (tijdelijke) drempel en een zebrapad aangelegd.
  • Er komt een stopverbod op de Steltsestraat in de omgeving van de school.
  • Er worden (tijdelijke) trottoirs aangebracht.

De Steltsestraat krijgt pas zijn definitieve inrichting als de woningbouw in de Stelt-Oost (ten oosten van de school en gymzaal) gebouwd zijn. Dat is naar verwachting in de loop van 2025 zijn.

Porrenhofstraat
In de week van 4 april start de gezamenlijke aannemer van de nutspartijen (water, elektriciteit, etc) met werkzaamheden in de Porrenhofstraat ter hoogte van de laatste huizenblokken (bouwblok 36-37) die in aanbouw zijn. De aannemer moet daarvoor waarschijnlijk de weg afsluiten. Voor de looproute naar school wordt geadviseerd gebruik te maken van het fietspad langs de Turennesingel. De werkzaamheden gaan ongeveer 4 weken duren.

Faunapassage
Ter hoogte van de school zorgt een duiker onder de Steltsestraat voor een veilige oversteekplaats voor dieren, zoals marterachtigen. Deze faunapassage wordt extra aangekleed met groen, zodat dieren hier een aantrekkelijke route vinden.