Stand van zaken werkzaamheden Stelt-Zuid

In de wijk Stelt-Zuid zijn allerlei werkzaamheden gepland om deze wijk nog verder woonrijp te maken. Er wordt bijvoorbeeld nog heel veel groen toegevoegd. En bij kindcluster ‘De Verbinding’ en gymzaal De Stelt wordt de directe omgeving  ingericht,…

Gymzaal en kindcentrum: exclusief natuurinclusief

Twee gebouwen en drie sferen vormen samen één geheel Met hun vijfsterren-bijenhotels, ruime vleermuiskasten, talrijke mussen- en zwaluwstenen en groene sedumdaken dragen gymzaal De Stelt en kindcentrum De Verbinding in belangrijke mate bij…
Gevel appartementencomplex Lents Buiten

Gevleugelde medebewoners in Lents Buiten

In de Stelt-Zuid wordt natuurinclusief gebouwd. Dat betekent onder andere dat in de woningen – en ook in de school en gymzaal die worden gebouwd – nestvoorzieningen komen voor beschermde diersoorten. In de appartementencomplexen van Lents…

Bouw de Stelt-Zuid vordert gestaag (bouwupdate juni 2021)

De bouw van de verschillende projecten in de Stelt-Zuid vordert gestaag. Bekijk hier een aantal beelden van de bouw werkzaamheden (update: mei / juni 2021).  
Bongerd en Dijcke

Start bouw 38 woningen Bongerd & Dijcke

Vorige week is Heijmans Vastgoed gestart met de bouw van 38 woningen binnen het project Bongerd & Dijcke. Heijmans realiseert in de Stelt-Zuid samen met opZoom architecten 16 stoere dijkwoningen en 22 landelijke boomgaard woningen. De…

Ontwerpbestemmingsplan de Stelt-Oost in procedure

Direct grenzend aan de Stelt-Zuid wordt de nieuwe woonbuurt de Stelt-Oost ontwikkeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 april 2021 besloten het ontwerpbestemmingsplan van dit plangebied vrij te geven voor ter visie legging. Het…

De Stelt-Zuid ideale proeftuin voor natuurinclusief bouwen

De Stelt-Zuid herbergt veel groen, maar ook aan de dieren is gedacht. Onder de noemer ‘natuurinclusief bouwen’ krijgen woningen voorzieningen die bijdragen aan het wel en wee van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in het bijzonder.…

Bongerd & Dijcke start bouw binnenkort

Trots! Het project Bongerd & Dijcke is uitverkocht en eind maart is ook de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Dat betekent dat ontwikkelaar Heijmans gaat starten met de bouw. In mei wordt de bouwplaats ingericht begin juni gaan…
Bouwbord Basisschool de Verbinding

Bouw Kindcentrum de Verbinding gestart

Op maandag 22 maart startte de bouw van een nieuw Kindcentrum in de Waalsprong: het gaat onderdak bieden aan basisschool De Verbinding, gecombineerd met een locatie van KION. Nijmegen-Noord groeit. En bij de groei van het aantal woningen…

‘De Stelt-Zuid ademt straks natuurinclusiviteit’

De Stelt-Zuid is een van de eerste buurten in de Waalsprong waar ‘natuur-inclusief’ wordt gebouwd. Alle woningen krijgen nest(el)gelegenheden voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen, terwijl de boomgaard, de variatie aan beplanting…