De online pre-sale van Bongerd&Dijcke is gestart!

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor de online pre-sale van het project Bongerd&Dijcke. Projectontwikkelaar Heijmans gaat binnen dit project 16 dijkwoningen en 22 boomgaardwoningen realiseren.  Aan de boomgaard worden 22 woningen gerealiseerd,…

Bouwnummers en voorlopige prijzen Steltse Dijkgaarden bekend

Voor het project Steltse Dijkgaarden zijn niet alleen de bouwnummers bekend, ook heeft ontwikkelaar BPD de voorlopige prijzen bekend gemaakt.  Vanaf nu staan alle 31 bouwnummers op de projectwebsite. Een uitgelezen kans om je nog beter…

Pre-sale Lents Buiten gestart!

De pre-sale van de boomgaardwoningen en de dijkwoningen binnen het project Lents buiten is gestart. Dit project wordt gerealiseerd door ontwikkelaarscombinatie AM/VanWonen.  Lents Buiten bestaat uit 40 prachtige dijkwoningen en 33 boomgaardwoningen.…

Samenwerking is het ‘codewoord’ bij de aanleg en verbreding van het dijkvak bij de Stelt-Zuid

Het dijkversterkingsproject tussen Wolferen en Sprok is volgens Leo Berkers een ‘super interessante opgave’, alleen al vanwege de samenwerking met bewoners en de gemeente Nijmegen. We vroegen de omgevingsmanager bij Waterschap Rivierenland…

Straatnamen de Stelt-Zuid bekend

De raad heeft woensdag 5 juni j.l. de straatnamen ‘Jacob de Ranitzstraat’ en ‘Porrenhofstraat’ vastgesteld voor de Stelt-Zuid. Samen met inwoners van Lent heeft de straatnaamcommissie gekeken naar geschikte straatnamen voor dit gebied.…

Samen genieten, werken, vieren

De boomgaard, die het hart van het plan de Stelt-Zuid vormt, spreekt veel mensen aan. Het is de bedoeling, dat bewoners van de Stelt-Zuid een belangrijke rol krijgen in het beheer en onderhoud van deze boomgaard. Genieten De boomgaard is…

Zandtransport Stelt-Zuid

In de Stelt-Zuid is begonnen met het bouwrijp maken van het gebied. Om het gebied bouwrijp te maken én de dijk te verzwaren is er veel zand nodig. Vanaf maandag 25 februari wordt begonnen met het ophogen van de Stelt-Zuid. Hiervoor wordt in…

De Verbinding

Aan de oostzijde van het plangebied is ruimte gereserveerd voor de realisatie van de brede school De Verbinding. Het bestaat uit een basisschool in combinatie met  kinderopvang en een gymzaal. Het is de bedoeling dat het gebouw in 2021 in gebruik…

Magazine de Stelt-Zuid

Gemeente Nijmegen ontwikkelt samen met de ontwikkelaars Heijmans, AM/Van Wonen, BPD en Talis een uniek woongebied: de Stelt-Zuid. Met de komst van de Stelt-Zuid krijgt Nijmegen er twee nieuwe woonsmaken bij: Wonen aan de dijk en Wonen in de…