Stand van zaken werkzaamheden Stelt-Zuid

In de wijk Stelt-Zuid zijn allerlei werkzaamheden gepland om deze wijk nog verder woonrijp te maken. Er wordt bijvoorbeeld nog heel veel groen toegevoegd. En bij kindcluster ‘De Verbinding’ en gymzaal De Stelt wordt de directe omgeving  ingericht,…

Gymzaal en kindcentrum: exclusief natuurinclusief

Twee gebouwen en drie sferen vormen samen één geheel Met hun vijfsterren-bijenhotels, ruime vleermuiskasten, talrijke mussen- en zwaluwstenen en groene sedumdaken dragen gymzaal De Stelt en kindcentrum De Verbinding in belangrijke mate bij…
Gevel appartementencomplex Lents Buiten

Gevleugelde medebewoners in Lents Buiten

In de Stelt-Zuid wordt natuurinclusief gebouwd. Dat betekent onder andere dat in de woningen – en ook in de school en gymzaal die worden gebouwd – nestvoorzieningen komen voor beschermde diersoorten. In de appartementencomplexen van Lents…

Bouw de Stelt-Zuid vordert gestaag (bouwupdate juni 2021)

De bouw van de verschillende projecten in de Stelt-Zuid vordert gestaag. Bekijk hier een aantal beelden van de bouw werkzaamheden (update: mei / juni 2021).  
Bongerd en Dijcke

Start bouw 38 woningen Bongerd & Dijcke

Vorige week is Heijmans Vastgoed gestart met de bouw van 38 woningen binnen het project Bongerd & Dijcke. Heijmans realiseert in de Stelt-Zuid samen met opZoom architecten 16 stoere dijkwoningen en 22 landelijke boomgaard woningen. De…

De Stelt-Zuid ideale proeftuin voor natuurinclusief bouwen

De Stelt-Zuid herbergt veel groen, maar ook aan de dieren is gedacht. Onder de noemer ‘natuurinclusief bouwen’ krijgen woningen voorzieningen die bijdragen aan het wel en wee van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in het bijzonder.…
Bouwbord Basisschool de Verbinding

Bouw Kindcentrum de Verbinding gestart

Op maandag 22 maart startte de bouw van een nieuw Kindcentrum in de Waalsprong: het gaat onderdak bieden aan basisschool De Verbinding, gecombineerd met een locatie van KION. Nijmegen-Noord groeit. En bij de groei van het aantal woningen…

Succesvolle start participatieproces boomgaard en struinzone

Afgelopen donderdag 4 maart is het participatieproces rondom de Stelt-Zuid succesvol opgestart. Meer dan 100 (toekomstige) bewoners waren aanwezig in een online sessie om mee te praten over het onderhoud van de gemeenschappelijke boomgaard en…

Participatieproces Stelt-Zuid gaat starten!

Eerder vertelden we al in een interview met Robert Tannemaat dat het participatieproces van het zélf onderhouden van het groen in de boomgaard en struinzone in het voorjaar gestart zou worden. Nu is het zo ver!  Bewoners en toekomstige…

Lents Buiten in vogelvlucht

Ontwikkelaar VanWonen is afgelopen zomer gestart met de bouw van het project Lents Buiten. En de bouw gaat in rap tempo. De eerste contouren van de woningen zijn al zichtbaar. Ook de bouw van de appartementen gaat in rap tempo.  Bekijk…