Privacyverklaring de Stelt-Zuid – Waalsprong

De Waalsprong gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u hoe wij uw privacy beschermen, en waar u toestemming voor geeft als u gebruik maakt van de site of u inschrijft op de nieuwsbrief Waalsprong Actueel of één van de andere nieuwsbrieven van de Waalsprong, zoals de nieuwsbrief voor de Stelt-Zuid. 

De website, nieuwsbrief en social media-kanalen van Stelt-Zuid vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen. Daarmee is de Waalsprong gebonden aan het privacybeleid van de gemeente Nijmegen. U leest dat privacybeleid hier.

Cookies
Voor stelt-zuid.nl en andere sites die voor de Waalsprong worden opgesteld geldt, dat wij functionele cookies gebruiken om de site technisch optimaal te laten functioneren, om de site aantrekkelijker te maken en de gebruikerservaring te optimaliseren. Daarnaast verzamelen wij statistieken over het gebruik en bereik van de site, die ons kunnen helpen de site technisch en inhoudelijk verder te ontwikkelen, dit zijn analytische cookies. Op dit moment maken wij geen gebruik van advertentie cookies.

Nieuwsbrieven
Via de nieuwsbrieven van Stelt-Zuid willen wij u graag informeren over ontwikkelingen in het gebied in het bijzonder, en de Waalsprong in het algemeen. Daarnaast geven wij achtergrondinformatie en aanverwante informatie over onderwerpen (en soms is dat informatie die afkomstig is van derden) waarvan wij inschatten die voor onze ontvangers van belang of interesse kan zijn. De nieuwsbrief kent geen vaste verschijningsfrequentie; zo dragen wij er zorg voor dat u niet onnodig nieuwsbrieven ontvangt, maar alleen mail van ons ontvangt als er (voldoende) actualiteiten zijn.

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, dan registreren wij uw e-mailadres en de datum van inschrijving. In dit registratie- en verzendingssysteem van de nieuwsbrief (Campaign Monitor) wordt het open- en klikgedrag en de geografische herkomst van de ontvangers vastgelegd. Met deze gegevens vormen wij onder andere een beeld van de belangstelling van de geabonneerden om zo de inhoud van de nieuwsbrief nog beter te maken.
Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief, dan geeft u toestemming dat wij deze gegevens van u mogen bewaren en gebruiken voor bovengenoemde doelen. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om u uit te schrijven via de link die onderaan in de nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden bewaard in het systeem om te voorkomen dat u nog aangeschreven wordt en daarmee ongewild nog mail van ons ontvangt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Partijen die ons helpen in technische ondersteuning
De gemeente Nijmegen schakelt partijen voor het leveren van systemen om de website te beheren, om de verzending van de nieuwsbrieven technisch mogelijk te maken, en om ontvangers van onze nieuwsbrief te registreren. Deze leveranciers zijn via een verwerkersovereenkomst gebonden aan voorwaarden van de gemeente Nijmegen en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie, inzien of wijzigen?
Wilt u weten welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente? Dan kunt u dit opvragen. Ook correcties of een verzoek om verwijdering kunt u bij de gemeente aangeven. U leest hoe dat kan via www.nijmegen.nl/privacy.

 

Disclaimer

De gemeente Nijmegen spant zich in om de getoonde informatie zo correct mogelijk weer te geven. Ook draagt zij er zorg voor dat de informatie door door derden (zoals ontwikkelende partners) wordt aangeleverd ter publicatie op deze site en in de nieuwsbrief, zo goed mogelijk is gecheckt op feitelijkheden. U kunt echter aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. De ontwikkeling en realisatie van Stelt-Zuid is voortdurend aan verandering onderhevig en kunnen gedurende het ontwikkelings- en realisatieproces wijzigen. Wij verwijzen u nadrukkelijk naar de geëigende kanalen van de gemeente Nijmegen voor formele publicaties en procedures.