De boogaard, die het hart van het plan vormt, spreekt veel mensen aan. Het is de bedoeling, dat bewoners van de Stelt-Zuid een belangrijke rol krijgen in het beheer en onderhoud van deze boomgaard.

Genieten
De boomgaard is straks voor iedereen toegankelijk. Als bewoner aan de boomgaard kunt u optimaal gebruik maken deze unieke woonomgeving. Stelt u zich al voor hoe uw kinderen spelen tussen de bomen, of hoe u straks samen met vrienden geniet van een warme lente-avond onder de bloesem, genietend van een hapje en drankje? De boomgaard wordt een verlengstuk van uw woning en uw terras. En wat denkt u van een gezellige buurt-bbq?

Handen uit de mouwen
Maar de boomgaard vergt ook onderhoud. Bewoners zijn straks gezamenlijk verantwoordelijk voor een deel van het onderhoud. Snoeien op verschillende momenten in het jaar, onderhoud van het groen bij de woningen, en natuurlijk oogsten zodra de vruchten rijp zijn. Het is maar een greep uit de werkzaamheden die moeten gebeuren. Samen de handen uit de mouwen, en natuurlijk ook samen genieten!

Een plan uitwerken
Bij de uitwerking van de plannen wordt een basisplan opgesteld voor de boomgaard. Daarbij wordt gekeken naar technische haalbaarheid maar bijvoorbeeld ook onderhoudsaspecten. Maar voordat het plan definitief wordt uitgewerkt voor aanleg, wil de gemeente Nijmegen graag met de toekomstige bewoners in overleg. Zodra er kopers en huurders bekend zijn, wordt dat overleg gestart. Dan wordt bekeken hoe de definitieve inrichting wordt. Veel daarvan hangt af, hoe u als bewoner actief meedoet aan het onderhoud. Daarom zoeken we al in een vroeg stadium mensen die mee willen denken over het plan, maar ook mensen die straks de handen uit de mouwen willen steken. Waar dat nodig is, zorgt de gemeente natuurlijk voor de nodige begeleiding of expertise. Hoeveel en hoe bewoners van de boomgaard bijdragen aan het onderhoud wordt uiteindelijk vastgelegd in een beheerovereenkomst.

In aanloop naar dat ‘samen meedoen in het groen’ zorgt Robert Tannemaat namens de gemeente Nijmegen voor advies en de nodige ondersteuning via een speciaal participatietraject dat in februari 2021 zal starten. In dit artikel vertelt Robert meer over het traject.

Onderstaand leest u de brochures ‘Samen genieten, werken, vieren’ en ‘Samen meedoen in het groen’, waarin meer wordt verteld over het onderhoud van de boomgaard.