Planning

 • Februari 2020

 • Juni 2020

  Bouw gymzaal gestart

 • Zomer 2020

  Woningen Talis opgeleverd

 • Maart 2021

  Start participatieproces boomgaard en woonomgeving

 • Begin 2021

  Gefaseerde start bouw overige ontwikkelaars

 • 2020-2022

  Bouwperiode en gefaseerde oplevering woningen

 • Begin 2021

  Start bouw basisschool De Verbinding

 • Eind 2021

  Ingebruikname basisschool De Verbinding

 • Tweede helft 2022

  Aanplant en inrichting van de boomgaard en bouw bruggen

 • 2023

  De Stelt-Zuid is gereed!