Planning

 • Februari 2020

 • Juni 2020

  Start bouw gymzaal

 • Juni 2020

  Gefaseerde start bouw overige ontwikkelaars

 • Zomer 2020

  Oplevering woningen Talis

 • Najaar 2020

  Start participatieproces boomgaard en woonomgeving

 • 2020-2022

  Bouwperiode en gefaseerde oplevering woningen

 • Begin 2021

  Start bouw basisschool De Verbinding

 • Kerst 2021

  Ingebruikname basisschool De Verbinding

 • Eind 2021

  Aanplant van de boomgaard

 • 2022

  De Stelt-Zuid is gereed!