SAMEN MEEDOEN IN HET GROEN

De Stelt-Zuid is niet zomaar de wijk waarin uw nieuwe huis staat. U woont hier letterlijk in het landschap, maakt er onderdeel van uit. We doen dan ook graag een beroep op u, als bewoners, om samen te zorgen voor dit bijzondere stukje Waalsprong. We hopen dat u al enthousiast bent geworden van de informatie bij de koop of huur van uw woning. Via deze weg vertellen we u kort over het hoe en wat in het participatieproces.

Van ravotplek tot barbecue plaats. Van seizoenbeleving tot oogstfeest. De centraal gelegen boomgaard en de struinzone op de dijk staan voor alles wat wonen in de Stelt-Zuid zo fijn maakt. De boomgaard verbindt en is meteen dé link naar de omliggende natuur. Hier komt u elkaar tegen. Geniet u van het moment. Groeit u mee met het groen rondom uw woning. Ook is het de plek waar uw met uw buurtgenoten af en toe de handen uit de mouwen steekt en uw groene vingers laat werken. Omdat het leuk is. Weinig moeite kost. En u graag (letterlijk) de vruchten plukt van het lekker samen bezig zijn.

Samen de handen uit de mouwen
In de boomgaard maakt u samen nieuwe herinneringen. Het is óók de plek waar u als bewoners samen de handen uit de mouwen steekt. Uiteraard voor die unieke verse pruimentaart. De knaloranje rozenbotteljam. Of kersenjam volgens grootmoeders recept. Maar misschien nog wel meer voor het betere buurtgevoel.

Voor wie denkt: ‘hoe doe je dat, een boomgaard of struinzone onderhouden?’, hebben we goed nieuws. Als gemeente helpen we graag een handje mee en bieden we de nodige expertise. Met twee beheerspecialisten die u alles willen vertellen over hoe u snoeit, maait en oogst. Er komt ook een handboek waarin u vooral ziet wat goed onderhoud met de uitstraling van de boomgaard en de dijkzone doet. Naast dat we faciliteren in mensen en kennis, regelen we ook de praktische zaken, zoals het lenen van materialen of de afvoer van snoeiafval.

Een goede voorbereiding …
Nu we voor het grootste deel weten wie de kopers en huurders in de Stelt-Zuid zijn, is het tijd voor actie!

  1. We willen van u en uw medebewoners weten wat jullie van het gezamenlijk onderhoud vinden. Wat verwacht u? Waar kijkt u juist tegenop? Heeft u al ideeën? Deze informatie halen we op tijdens een van de (online) bewonersavonden.
  2. We helpen u met het oprichten van een bewonersvereniging. Die is nodig om bijvoorbeeld goede afspraken te maken tussen u als bewoners en ons als afdeling beheer van de gemeente.
  3. Bij afspraken moet u denken aan zaken die spelen op het gebied van beheer, inrichting, uitstraling en daarmee de kwaliteit van het groen. Al deze afspraken leggen we vast in een beheerovereenkomst waarin de taken duidelijk zijn vastgelegd. Zo weten we precies wat we van elkaar mogen verwachten.
  4.  Wat we óók doen, is zoeken naar mensen die het leuk vinden om straks ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Naar ambassadeurs die het voortouw nemen in de boomgaard en het struingebied van de dijk, maar ook anderen enthousiast maken om met hen mee te doen.

Waar een plan A is, is ook een plan B
In ons plan A zijn in eerste instantie de bewoners aan zet, en hopen we op een enthousiaste bijdrage aan het onderhoud. De een draagt zorg voor het snoeien, de ander zorgt dat er koffie met wat lekkers is tijdens de pauze. Natuurlijk is alle initiatief vanuit de buurt fijn.

Maar het kan gebeuren dat er toch onvoldoende belangstelling is. Dan is er nog een plan B. In dit plan is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de boomgaard en de struinzone. En krijgt het geheel een ‘ruigere en wildere’ (lees: minder strakke) uitstraling. Ook komen er dan bloesembomen en geen fruit dragende bomen.

Zaken helder krijgen
Voordat u als bewoners besluit zelf het beheer en onderhoud in uw woonomgeving gezamenlijk op u te nemen, moet u weten waar u JA tegen zegt. Hierbij krijgt u advies en ondersteuning van Robert Tannemaat. Robert is Projectleider Openbare Ruimte bij de gemeente Nijmegen. Hij begeleidt al jaren bewonersparticipatietrajecten in de stad en zet zijn ervaring graag in voor de Stelt-Zuid.

Planning
Voordat de boomgaard en struinzone aangeplant kunnen worden, moeten eerst alle woningen zijn opgeleverd. Het ene project zal eerder opgeleverd zijn dan het andere. Zoals het er nu naar uitziet kan de boomgaard eind 2022/begin 2023 worden ingericht.

Blijf op de hoogte van het participatieproces!

We willen toekomstige bewoners van de Stelt-Zuid graag informeren over het participatieproces. Hiervoor maken wij een speciale mailinglijst aan. Onderstaand kunt u toestemming geven om uw e-mailadres toe te voegen aan deze lijst. Vergeet niet om uw inschrijving te bevestigen via het bericht in uw mailbox!

Privacyverklaring gemeente Nijmegen

Wilt u meer lezen over de opzet van de boomgaard en struinzone en  over “samen meedoen in het groen”? Bekijk dan onderstaande brochures.