Aan de oostzijde van het plangebied is ruimte gereserveerd voor de realisatie van de brede school De Verbinding.  Het bestaat uit een basisschool in combinatie met  kinderopvang en een gymzaal.  De bouwplannen zijn nog volop in ontwikkeling. Het is de bedoeling, dat er vanaf het voorjaar 2020 gebouwd gaat worden, en dat het gebouw in het begin van 2021 in gebruik genomen kan worden.

Hoewel er in de rest van de stad sprake is van krimp in het aantal leerlingen, is de realisatie van een nieuwe school in Lent hard nodig. De kinderen die straks van de nieuwe school gebruik gaan maken, zijn in al 2017, onder de vlag van basisschool De Verwondering, begonnen in een tijdelijk onderkomen aan de Barbarossastraat in Lent. Vanaf augustus 2018 is de school gestart met een nieuw team met een eigen directie.

De plannen voor de school, het onderkomen voor de kinderopvang en de gymzaal worden momenteel uitgewerkt. Het ontwerp voor de gebouwen moet – net als de woningen – recht doen aan de bijzondere locatie. Ook hier wordt ingespeeld op het hoogteverschil tussen dijk en de wijk. De invulling van het gebouw zal gebruik maken van de beschikbare hoogteverschillen bijvoorbeeld door het gebouw en de terreininrichting op een ‘getrapte’ wijze op te bouwen. Eén van de buitenruimten zal in directe aansluiting op het struingebied van de dijk en de steunberm worden gerealiseerd.

Op haal- en brengtijden kan er geparkeerd worden op het plein terwijl buiten die tijden het plein wordt ingezet als speelterrein. Een bijzonder dubbelgebruik van de ruimte, die er op gericht  is om vooral per fiets of te voet naar school te komen.

Meer informatie over de school is te vinden op de website van De Verbinding.