Aan de oostzijde van het plangebied is ruimte gereserveerd voor de realisatie van de Kindcentrum De Verbinding. Het bestaat uit een basisschool in combinatie met  kinderopvang en een gymzaal. De bouw is op maandag 22 maart officieel van start gegaan. Het is de bedoeling dat het gebouw in het schooljaar 2021/2022 in gebruik genomen kan worden.

Hoewel er in de rest van de stad sprake is van krimp in het aantal leerlingen, is de realisatie van een nieuwe school in Lent hard nodig. De kinderen die straks van de nieuwe school gebruik gaan maken, zijn in al 2017, onder de vlag van basisschool De Verwondering, begonnen in een tijdelijk onderkomen aan de Barbarossastraat in Lent. Vanaf augustus 2018 is de school gestart met een nieuw team met een eigen directie.

Ook bij de plannen voor de school wordt ingespeeld op het hoogteverschil tussen dijk en de wijk. De invulling van het gebouw zal gebruik maken van de beschikbare hoogteverschillen bijvoorbeeld door het gebouw en de terreininrichting op een ‘getrapte’ wijze op te bouwen. Het speelgedeelte aan de achterkant zal in directe aansluiting op het struingebied van de dijk en de steunberm worden gerealiseerd. Dit speelgedeelte is buiten schooltijden niet toegankelijk. Klik hier voor het bovenaanzicht van de openbare ruimte.

Op haal- en brengtijden kan er geparkeerd worden op het plein terwijl buiten die tijden het plein wordt ingezet als speelterrein. Een bijzonder dubbelgebruik van de ruimte, dat er op gericht  is om vooral per fiets of te voet naar school te komen. Bij het speelgedeelte aan de voorzijde van de school kunnen kinderen ook buiten schooltijden spelen.

Gymzaal

Naast de school wordt ook gewerkt aan een gymzaal; de bouw daarvan is al bijna klaar; deze kan naar alle verwachting na de zomervakantie van 2021 in gebruik genomen worden. Er is – naast het gebruik door de school – ook mogelijkheid voor bijvoorbeeld Nijmeegse sportverenigingen om de ruimte te gebruiken.

Klik hier voor ontwerpen van de nieuwe school.
Meer informatie over de school is te vinden op de website van De Verbinding.

Beelden: B2 architecten